TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE SERVICII
1.General
Bine ati venit pe site-ul nostru. Acești Termeni și condiții („T&C) stabilesc termenii și condițiile în baza cărora LEX CONSULT BFC („ noi ”,„ noi ”) va furniza Clientului („ dumneavoastră ”) pregătirea declarației fiscale și / sau servicii conexe.
Aceste T&C împreună cu acordul pentru furnizarea serviciilor de rambursare a impozitelor semnate de dvs. („Acordul”) se aplică utilizării serviciilor oferite de noi. Utilizând oricare dintre serviciile noastre, sunteți de acord atât cu aceste T&C, cât și cu Acordul. Dacă nu acceptați T&C, nu vă putem furniza serviciile. Dacă aveți întrebări legate de aceste T&C, acord și / sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați la lexconsultbfc@gmail.com.
2. Servicii
LEX CONSULT BFC este un furnizor de servicii care oferă servicii de rambursare a impozitelor și servicii conexe din țări străine (Marea Britanie, Irlanda, Germania, SUA, Norvegia, Danemarca, Țările de Jos, Austria) pentru a recupera impozitul pe venitul personal plătit datorită muncii în străinătate sau din alte motive .
Serviciile noastre sunt supuse unei taxe de servicii în conformitate cu prevederile acestor T&C (a se vedea secțiunea 9 din aceste T&C pentru mai multe informații) și ale Acordului.
3.Furnizarea de documente
Pentru a începe procesul de rambursare a impozitului, Clientul trebuie să semneze un Acord cu noi și să ne furnizeze informațiile respective, adică să depună în formularele furnizate de noi (formulare pe hârtie sau formulare de informații online) și să furnizeze documentele (originale și copii) necesare pentru finalizarea rambursării impozitului. Vă rugăm să rețineți că trebuie să ne furnizați numărul contului dvs. bancar și alte detalii descrise în formularul respectiv, deoarece taxele rambursate (mai puțin comisionul nostru de servicii) vor fi transferate în contul dvs. bancar sau vor fi decontate în alte metode de plată (consultați secțiunea 5 din T&C pentru mai multe informații).
Pentru Clienții care solicită rambursarea taxelor din SUA: întrucât rambursarea taxei (mai puțin comisionul nostru de servicii) va fi transferată pe cardul Payoneer, Inc, trebuie să vă înregistrați și să obțineți cardul Payoneer, Inc. Putem începe procesul de rambursare a impozitelor numai după înregistrare. Vă rugăm să găsiți șablonul cardului Payoneer, Inc: www.payoneer.com.
Formularele și lista documentelor necesare sunt diferite pentru anumite țări. Vă rugăm să găsiți șablonul acordului împreună cu setul de liste de documente și formulare speciale, alegând o țară respectivă în bara superioară a paginii de pornire a acestui site www.rttax.com.
Setul de documente completate trebuie furnizat către LEX CONSULT BFC într-un formular pe hârtie, care să le furnizeze biroului reprezentantului regional respectiv al LEX CONSULT BFC sau să le trimită prin poștă reprezentantului regional respectiv. Vă rugăm să găsiți adresa de contact pentru livrare alegând o țară respectivă în bara superioară a paginii de pornire a acestui site web.
Pentru Clienții care solicită rambursarea taxelor din SUA: alternativ la mijloacele menționate mai sus, puteți livra setul de documente prin e-mail sau prin contul online pe care îl puteți crea pe site-ul nostru web.
4. Procesul de rambursare fiscală
După ce Clientul trimite toate documentele solicitate către LEX CONSULT BFC sau către reprezentantul regional LEX CONSULT BFC, toate documentele sunt transmise biroului de prelucrare LEX CONSULT BFC. Pentru clienții care solicită rambursarea taxelor din SUA: biroul de procesare LEX CONSULT BFC începe să depună documentele Clientului numai după ce Clientul s-a înregistrat pentru cardul Payoneer, Inc.
După primirea documentelor la biroul de procesare LEX CONSULT BFC, Clientul primește o notificare prin e-mail, informând despre suma rambursabilă estimată. (Dacă nu primiți o astfel de notificare, vă rugăm să contactați LEX CONSULT BFC la lexconsultbfc@gmail.com).
Ulterior, toate documentele sunt analizate de către specialiștii LEX CONSULT BFC și declarațiile de rambursare fiscală sunt trimise autorităților fiscale.
După primirea rambursării, LEX CONSULT BFC informează Clientul (prin e-mail) că rambursarea taxelor a fost transferată în contul bancar furnizat de Client sau, în cazul Clienților care solicită rambursarea taxelor din SUA, în contul Clientului Card Payoneer, Inc.
5. Răspunderea
Nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere de venit, pierdere de profit, pierderea reputației, pierderea clienților, pierderea utilizării, pierderea unei oportunități, chiar dacă am știut că astfel de daune sau pierderi ar putea apărea sau pentru orice indirect, incidental, daune speciale sau consecințe sau pierderi care apar oricum, inclusiv fără limitare încălcarea contractului, neglijență, fapt intenționat sau neîndeplinire a obligațiilor.
Nu suntem răspunzători dacă nu ne îndeplinim deloc obligații față de dvs. ca urmare a unor circumstanțe care nu depășesc controlul nostru, cum ar fi (dar nu se limitează la): (i) acte ale lui Dumnezeu, inclusiv cutremure, cicloni, furtuni, inundații, incendii, boli , ceață, zăpadă sau îngheț; (ii) forță majoră, inclusiv (dar fără a se limita la) război, accidente, acte ale dușmanilor publici, greve, embargouri, pericole ale aerului, dispute locale sau agitații civile; (iii) fapte penale ale unor terți, cum ar fi furtul și incendierea; (iv) actele sau omisiunile dvs.; (v) refuzul nostru de a efectua plăți ilegale în numele dvs.
LEX CONSULT BFC nu își asumă răspunderea pentru:
(i) întârzierile la rambursarea impozitelor dacă întârzierea este cauzată de impozitul străin sau de alte instituții competente;
(ii) nerambursarea impozitelor, pentru datoria fiscală sau pentru orice alte consecințe negative, care au survenit din cauza informațiilor false, inexacte sau incomplete furnizate de Client sau din cauza angajamentelor financiare anterioare ale Clientului față de orice impozit străin sau alte instituții;
(iii) consecințele negative suportate de Client datorită modificărilor legilor, regulilor, reglementărilor sau procedurilor aplicabile pentru rambursarea impozitului;
(iv) taxe bancare suplimentare, dacă banca trebuie să repete transferul din cauza informațiilor incorecte sau incomplete furnizate;
(v) și orice taxe percepute de către Client sau banca intermediară;
(vi) LEX CONSULT BFC nu este responsabil dacă Clientul a primit deja o rambursare a impozitului; datorează bani biroului fiscal competent; informațiile autorității fiscale conduc la o decizie conform căreia Clientului nu i se datorează o rambursare.
6. Suma rambursării
Toate sumele rambursabile calculate furnizate de LEX CONSULT BFC sunt estimate doar. Aceste sume estimate se bazează pe valoarea medie a rambursării cazurilor similare din anii fiscali anteriori. Suma rambursabilă finală este calculată și emisă de autoritățile fiscale ale autorității fiscale respective.
În cazul în care există o modificare a legislației fiscale aplicabile în țara din care este recuperată rambursarea impozitului sau în interpretarea sau implementarea normelor și legilor de către autoritățile fiscale din țara respectivă, LEX CONSULT BFC își va îndeplini angajamentul de a organiza rambursarea în măsura permisă de lege, interpretarea și implementarea de către autoritatea fiscală din țara respectivă. Decizia valorii exacte a oricărei rambursări datorate sau a sumei datorate este decizia autorității fiscale competente.
7. Perioada de rambursare
LEX CONSULT BFC va furniza rambursarea cât mai rapid posibil, sub rezerva furnizării documentelor necesare de către Client și a procesării eficiente a cererii de rambursare de către biroul fiscal competent.
Perioada de rambursare este cea mai frecventă perioadă de rambursare a taxelor, dar poate fi mai lungă sau mai scurtă. Depinde de documentele pe care Clientul le-a furnizat, precum și de viteza de funcționare a autorităților fiscale din țări străine.
Deși timpul necesar autorităților fiscale nu este sub controlul LEX CONSULT BFC, ne străduim să obținem rambursarea dvs. în cel mai scurt timp posibil.
8. Taxă de serviciu și taxe suplimentare
Taxa de servicii LEX CONSULT BFC pentru rambursarea impozitului din țara străină respectivă este diferită.
LEX CONSULT BFC nu va percepe nicio taxă de serviciu în avans către Client. Taxele de servicii LEX CONSULT BFC vor fi deduse din suma rambursabilă înainte ca rambursarea să fie emisă Clientului. Clientul este de acord să compenseze LEX CONSULT BFC pentru depunerea rambursării impozitului. În cazul în care autoritatea fiscală competentă trimite cecul de rambursare sau transferă bani către contul bancar al Clientului direct Clientului în loc să îi trimită la LEX CONSULT BFC, Clientul trebuie totuși să plătească taxa de serviciu relevantă către LEX CONSULT BFC.
Valoarea TVA-ului plătibil (dacă este cazul) se adaugă la taxa de servicii LEX CONSULT BFC și la taxele suplimentare. Taxele de servicii LEX CONSULT BFC pot fi modificate unilateral de LEX CONSULT BFC și vor fi aplicabile oricărei cereri a Clientului de a furniza Serviciile transmise după ce Clientul a primit o notificare cu privire la modificarea taxelor.
Pentru clienții care solicită rambursarea taxelor din SUA: vă rugăm să rețineți că există cazuri în care clienții noștri nu pot beneficia de rambursarea taxelor, deoarece se întâmplă că nu există o plată excesivă a impozitelor pe teritoriul SUA, ci datoria fiscală a clientului . După cum trebuie să știți, trebuie să se furnizeze o declarație fiscală către autoritățile fiscale din SUA chiar și în cazul datoriei fiscale. Dacă suma rambursării fiscale pe care o puteți solicita este prea mică (adică nu ar acoperi comisionul nostru de serviciu) sau dacă există o datorie fiscală, se vor aplica următoarele reguli legate de livrarea serviciilor noastre:
(i) când aflăm că rambursarea taxelor disponibile este prea mică pentru a acoperi comisionul nostru de serviciu sau există o datorie fiscală, vă contactăm întotdeauna prin e-mail și vă cerem instrucțiuni suplimentare (adică dacă doriți să anulați procesul de rambursare a impozitului sau doriți să continuați cu furnizarea declarației fiscale efectuată de noi);
(ii) în cazul în care doriți să anulați procesul de rambursare a impozitului, confirmăm anularea prin e-mail suplimentar;
(iii) în cazul în care doriți să continuăm cu furnizarea declarației fiscale, vă calculăm și vă furnizăm suma datoriei fiscale pe care ar trebui să o plătiți autorității fiscale împreună cu valoarea taxei pentru serviciile și informațiile noastre cu privire la modul de plată a unei astfel de taxe. Dacă o astfel de taxă pentru serviciile noastre vi se potrivește și după ce ne-ați plătit-o, vă oferim proiectul de declarație și instrucțiuni suplimentare despre cum să o semnați și să o trimiteți. ATENȚIE: este responsabilitatea dvs. exclusivă să semnați și să trimiteți declarația fiscală (nu o vom semna pentru dvs. și nu o vom livra autorității fiscale). De asemenea, sunteți singurul responsabil pentru plata datoriei dvs. fiscale către autoritatea fiscală.
(iv) atunci când nu ne furnizați instrucțiuni suplimentare cu privire la modul de procedare, nu luăm alte măsuri legate de furnizarea declarației dvs. fiscale (deși nu ștergem fișierul imediat). REȚINEȚI: este responsabilitatea dvs. exclusivă să furnizați declarația fiscală autorității fiscale și nu o vom furniza niciodată fără instrucțiunile dvs. de a face acest lucru și fără plata în avans a taxei calculate pentru serviciile noastre.
În cazul în care suma rambursării fiscale pe care o puteți solicita este prea mică pentru a vă rambursa, dar acoperă taxa noastră de servicii, pregătim și furnizăm declarația fiscală în numele dvs., dar nu primiți nicio rambursare fiscală cont (deoarece rambursarea impozitului va fi primită și reținută de noi ca taxă pentru serviciile noastre).
Taxe suplimentare
Clientul se angajează să compenseze LEX CONSULT BFC cheltuielile pentru servicii suplimentare, legate de recuperarea documentelor, verificarea numărului personal (de ex. SSN, PPS, NIN etc.), organizarea documentelor de rezidență și nerezidență, acolo unde este necesară pregătirea modificărilor pentru returnările anterioare și anumite opțiuni de plată prevalează. Pentru informații despre taxa pentru serviciile suplimentare oferite pentru un caz individual, Clientul trebuie să contacteze LEX CONSULT BFC la adresa lexconsultbfc@gmail.com
9. Emiterea de rambursare fiscală către client
Procesul de emitere a rambursării taxei către client depinde de țara străină din care se solicită rambursarea taxei:
Pentru rambursarea taxelor din SUA:
(i) În cazul în care rambursarea taxei este emisă de autoritatea fiscală către cardul Payoneer, Inc al Clientului direct, Payoneer, Inc deduce comisionul de serviciu și ni-l transferă automat.
(ii) În cazul în care rambursarea impozitului este emisă de autoritatea fiscală prin cec, cecul este livrat către Payoneer, Inc., care încasează cecul și îl transferă pe cardul Payoneer, Inc al Clientului. Payoneer, Inc ne deduce taxa de servicii și ni le transferă automat.
Pentru rambursarea taxelor din Marea Britanie:
(i) Rambursarea fiscală emisă de autoritatea fiscală se livrează sub formă de cec pe hârtie. Cecul pe hârtie este livrat partenerului nostru TT Express UAB care îl încasează, ne deduce comisionul de serviciu și transferă rambursarea taxei în contul bancar al Clientului.
Pentru rambursarea impozitului din alte țări străine:
(i) Rambursarea impozitului este emisă de autoritatea fiscală în contul bancar al partenerului nostru TT Express UAB. TT Express UAB ne deduce taxa de servicii și transferă rambursarea impozitului în contul bancar al Clientului.
Dacă LEX CONSULT BFC, din orice motiv, nu își poate deduce taxa, Clientul trebuie să plătească taxa către LEX CONSULT BFC înainte ca LEX CONSULT BFC să trimită rambursarea către Client.
Rambursarea este emisă Clientului folosind informațiile, care au fost furnizate de Client în Formularul de Cerere de Rambursare. Dacă adresa Clientului sau informațiile bancare se modifică, Clientul este obligat să informeze LEX CONSULT BFC cât mai curând posibil la adresa lexconsultbf@gmail.com. LEX CONSULT BFC nu este responsabil, dacă transferul este efectuat sau cecul este trimis prin poștă la un cont bancar sau la o adresă greșită a Clientului.
Înainte de a completa formularul de cerere de rambursare, clientul trebuie să sune sau să viziteze banca sa și să afle cum să efectueze un transfer către banca sa, dacă plata provine dintr-o țară străină.
În cazul în care sunt furnizate informații incorecte sau incomplete, Clientul se angajează să compenseze taxele bancare suplimentare de 50 (cincizeci) USD, în cazul în care banca trebuie să repete transferul.
LEX CONSULT BFC nu este responsabil pentru niciun fel de taxe percepute de banca Clientului sau de banca corespondentă pentru transferul bancar.
LEX CONSULT BFC nu are niciun control asupra comisioanelor percepute la nivel local de bănci în transferurile bancare. LEX CONSULT BFC nu va fi răspunzător pentru orice modificare a taxelor bancare locale, a ratelor de schimb valutar de către bănci sau a oricărei perioade de timp pe care banca o ia pentru a procesa transferul bancar.
10. Serviciul de căutare a documentelor lipsă
În unele cazuri, atunci când Clientul nu ne furnizează un formular necesar de la angajatorul său cu privire la veniturile și impozitele reținute ale Clientului, LEX CONSULT BFC va trebui să contacteze angajatorul pentru a obține o copie a formularului menționat. În cazul în care angajatorul Clientului refuză să coopereze și refuză să emită formularul, LEX CONSULT BFC nu își va asuma responsabilitatea pentru rambursarea impozitului.
Pentru clienții care solicită rambursarea taxelor din SUA (formular W2): După cum trebuie să știți, în conformitate cu normele legale aplicabile în SUA, fiecare angajator trebuie să furnizeze foștilor și actualilor săi angajați un formular W2 până la sfârșitul lunii ianuarie a anului viitor an. Formularul W2 este esențial pentru cererea de rambursare a impozitului în SUA. În ceea ce privește formularul dvs. W2, se vor aplica următoarele reguli legate de furnizarea serviciilor noastre:
(i) în cazul în care Clientul nu și-a trimis formularul W2 pentru rambursarea impozitului în SUA și acesta este primit ulterior de Client, Clientul este obligat să îl aducă sau să îl trimită la același birou al reprezentantului regional al LEX CONSULT BFC în care sa au fost depuse documente pentru rambursarea impozitului;
(ii) dacă Clientul nu a primit formularul W2 de la angajatorul său, Clientul se angajează să depună toate eforturile pentru a-l primi (de exemplu, contactați angajatorul suplimentar și să îl solicitați);
(iii) dacă Clientul nu livrează un W2 pentru până la 15 februarie, vom începe automat serviciul de căutare a formularului W2 (aceasta este supusă taxei suplimentare pentru serviciul nostru).

11. Protecția datelor
Luăm în serios problemele legate de protecția datelor. LEX CONSULT BFC se asigură că toate informațiile despre clienți sunt păstrate ca private și confidențiale.
12. Alte dispoziții
LEX CONSULT BFC comunică cu Clienții prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de Client. Clientul ar trebui să își verifice e-mailul în mod regulat pentru actualizări privind starea rambursării taxelor.
În cazul în care Clientul are întrebări referitoare la calitatea serviciilor oferite, este invitat să ne trimită un e-mail la lexconsultbfc@gmail.com